ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

minima_elpidas_logo

Ημερομηνία λήξης υποβολής εισηγήσεων 28/02/15

Συντελεστές και εθελοντές του Εκλογικού Συνδυασμού «Μήνυμα Ελπίδας» (2014), μετά από παροτρύνσεις, προτροπές και εισηγήσεις από αρκετούς φίλους και υποστηριχτές όσον αφορά στο πως η συλλογική μας προσπάθεια θα μπορούσε να συνεχίσει, ετοιμάσαμε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο με σκοπό να συναποφασίσουμε με την κοινωνία των πολιτών τα επόμενα μας πολιτικά βήματα.

Με σκοπό να μην γίνει κατάχρηση αυτής της προσπάθειας συμμετοχικής δημοκρατίας από οργανωμένα πολιτικά σύνολα, αλλά και για να υπάρξει η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, παρακαλούμε όπως μας παρέχετε κάποια βασικά στοιχεία.

Please wait...

Καμία πληροφορία που θα συλλεχτεί από αυτό το ερωτηματολόγιο δεν θα διαμοιραστεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτα μέρη και δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς παρά μόνο για τους λόγους που προαναφέρονται και για τους οποίους έχετε συναινέσει.

Ημερομηνία λήξης υποβολής εισηγήσεων 28/02/15